Om du inte automatiskt skickas vidare till www.eskonsult.se, klicka här >>

ES-konsult är ett företag som arbetar inom energibranschen med huvudsaklig inriktning mot kärnkraft.

Huvudsakligen utför vi uppdrag där vår specifika kärnkraftskompetens används, men vi arbetar även med riskanalyser och utbildning, vilka är generella kompetensområden som kan tillämpas oberoende av bransch.

Våra tjänster är Kärnkraftssäkerhet, Säkerhetsredovisning, Reaktorsäkerhet, Avfallshantering, Beräkningar,
Erfarenhetsåterföring, Haveriberedskap, Kontrollrumsutformning, Kvalitetssäkring, Säkerhetsanalys, Utbildning, Projektledning, MTO